1336  bisabolene
 CAS: 495-62-5 FEMA: 3331 JECFA: 1336 FLAVIS: 01.016
Use(s): flavor and fragrance agents
1337  valencene
 CAS: 4630-07-3 FEMA: 3443 JECFA: 1337 FLAVIS: 01.017
Use(s): flavor and fragrance agents
1337  valencene
 CAS: 4630-07-3 FEMA: 4838 JECFA: 1337 FLAVIS: 01.017
Use(s): flavoring agents
1338 3,7-dimethyl-1,3,6-octatriene
 CAS: 13877-91-3 FEMA: 3539 JECFA: 1338 FLAVIS: 01.018
Use(s): flavor and fragrance agents
1339 p-mentha-1,3-diene
 CAS: 99-86-5 FEMA: 3558 JECFA: 1339 FLAVIS: 01.019
Use(s): flavor and fragrance agents
1340 p-mentha-1,4-diene
 CAS: 99-85-4 FEMA: 3559 JECFA: 1340 FLAVIS: 01.020
Use(s): flavor and fragrance agents
1341 1,3,5-undecatriene
 CAS: 16356-11-9 FEMA: 3795 JECFA: 1341 FLAVIS: 01.061
Use(s): flavor and fragrance agents
1342 d-3-carene
 CAS: 13466-78-9 FEMA: 3821 JECFA: 1342 FLAVIS: 01.029
Use(s): flavor and fragrance agents
1343 alpha-farnesene
 CAS: 502-61-4 FEMA: 3839 JECFA: 1343 FLAVIS: 01.040
Use(s): flavor and fragrance agents
1344 1-methyl-1,3-cyclohexadiene
 CAS: 1489-56-1 JECFA: 1344 FLAVIS: 01.077
Use(s): flavoring agents
1345 beta-bourbonene
 CAS: 5208-59-3 JECFA: 1345 FLAVIS: 01.024
Use(s): flavor and fragrance agents
1346  cadinene (mixture of isomers)
 CAS: 29350-73-0 JECFA: 1346 FLAVIS: 01.021
Use(s): flavor and fragrance agents
1347  guaiene
 CAS: 88-84-6 JECFA: 1347 FLAVIS: 01.026
Use(s): flavor and fragrance agents
1348  butyl 2-decenoate
 CAS: 7492-45-7 FEMA: 2194 JECFA: 1348 FLAVIS: 09.235
Use(s): flavor and fragrance agents
1349 2-decenal
 CAS: 3913-71-1 FEMA: 2366 JECFA: 1349 FLAVIS: 05.076
Use(s): flavor and fragrance agents
1350 2-dodecenal
 CAS: 4826-62-4 FEMA: 2402 JECFA: 1350 FLAVIS: 05.037
Use(s): flavor and fragrance agents
1351  ethyl acrylate
 CAS: 140-88-5 FEMA: 2418 JECFA: 1351 FLAVIS: 09.037
Use(s): food contact acrylic and modified acrylic plastics
1352  ethyl 2-nonynoate
 CAS: 10031-92-2 FEMA: 2448 JECFA: 1352 FLAVIS: 09.157
Use(s): flavoring agents
1353 2-hexenal
 CAS: 6728-26-3 FEMA: 2560 JECFA: 1353 FLAVIS: 05.073
Use(s): flavor and fragrance agents
1354 2-hexen-1-ol
 CAS: 2305-21-7 FEMA: 2562 JECFA: 1354 FLAVIS: 02.020
Use(s): flavor and fragrance agents
1355 2-(E)hexen-1-yl acetate
 CAS: 2497-18-9 FEMA: 2564 JECFA: 1355 FLAVIS: 09.394
Use(s): flavor and fragrance agents
1356  methyl 2-nonynoate
 CAS: 111-80-8 FEMA: 2726 JECFA: 1356 FLAVIS: 09.156
Use(s): flavor and fragrance agents
1357  methyl 2-octynoate
 CAS: 111-12-6 FEMA: 2729 JECFA: 1357 FLAVIS: 09.158
Use(s): flavor and fragrance agents
1358  methyl 2-undecynoate
 CAS: 10522-18-6 FEMA: 2751 JECFA: 1358 FLAVIS: 09.239
Use(s): flavoring agents
1359 2-tridecenal
 CAS: 7774-82-5 FEMA: 3082 JECFA: 1359 FLAVIS: 05.078
Use(s): flavor and fragrance agents
1360 trans-2-heptenal
 CAS: 18829-55-5 FEMA: 3165 JECFA: 1360 FLAVIS: 05.150
Use(s): flavoring agents
1361 trans-2-hexenoic acid
 CAS: 13419-69-7 FEMA: 3169 JECFA: 1361 FLAVIS: 08.054
Use(s): flavoring agents
1362 2-nonenal
 CAS: 2463-53-8 FEMA: 3213 JECFA: 1362 FLAVIS: 05.171
Use(s): flavor and fragrance agents
1363 2-octenal
 CAS: 2363-89-5 FEMA: 3215 JECFA: 1363 FLAVIS: 05.060
Use(s): flavor and fragrance agents
1364 2-pentenal
 CAS: 764-39-6 FEMA: 3218 JECFA: 1364 FLAVIS: 05.102
Use(s): flavor and fragrance agents
1365 trans-2-nonen-1-ol
 CAS: 31502-14-4 FEMA: 3379 JECFA: 1365 FLAVIS: 02.090
Use(s): flavor and fragrance agents
1366 2-undecenal
 CAS: 2463-77-6 FEMA: 3423 JECFA: 1366 FLAVIS: 05.109
Use(s): flavor and fragrance agents
1367 trans-2-octen-1-yl acetate
 CAS: 3913-80-2 FEMA: 3516 JECFA: 1367 FLAVIS: 09.276
Use(s): flavor and fragrance agents
1368 trans-2-octen-1-yl butanoate
 CAS: 84642-60-4 FEMA: 3517 JECFA: 1368 FLAVIS: 09.277
Use(s): flavor and fragrance agents
1369 cis-2-nonen-1-ol
 CAS: 41453-56-9 FEMA: 3720 JECFA: 1369 FLAVIS: 02.112
Use(s): flavor and fragrance agents
1370 (E)-2-octen-1-ol
 CAS: 18409-17-1 FEMA: 3887 JECFA: 1370
Use(s): flavor and fragrance agents
1371 (E)-2-butenoic acid
 CAS: 107-93-7 FEMA: 3908 JECFA: 1371
Use(s): flavoring agents
1372 (E)-2-decenoic acid
 CAS: 334-49-6 FEMA: 3913 JECFA: 1372
Use(s): flavoring agents
1373 (E)-2-heptenoic acid
 CAS: 10352-88-2 FEMA: 3920 JECFA: 1373 FLAVIS: 08.123
Use(s): flavoring agents
1374 (Z)-2-hexen-1-ol
 CAS: 928-94-9 FEMA: 3924 JECFA: 1374 FLAVIS: 02.156
Use(s): flavor and fragrance agents
1375 trans-2-hexenyl butyrate
 CAS: 53398-83-7 FEMA: 3926 JECFA: 1375 FLAVIS: 09.396
Use(s): flavor and fragrance agents
1376 (E)-2-hexenyl formate
 CAS: 53398-78-0 FEMA: 3927 JECFA: 1376 FLAVIS: 09.397
Use(s): flavor and fragrance agents
1377 trans-2-hexenyl isovalerate
 CAS: 68698-59-9 FEMA: 3930 JECFA: 1377 FLAVIS: 09.399
Use(s): flavor and fragrance agents
1378 trans-2-hexenyl propionate
 CAS: 53398-80-4 FEMA: 3932 JECFA: 1378 FLAVIS: 09.395
Use(s): flavor and fragrance agents
1379 trans-2-hexenyl pentanoate
 CAS: 56922-74-8 FEMA: 3935 JECFA: 1379
Use(s): flavor and fragrance agents
1380 (E)-2-nonenoic acid
 CAS: 14812-03-4 FEMA: 3954 JECFA: 1380
Use(s): flavoring agents
1381 (E)-2-hexenyl hexanoate
 CAS: 53398-86-0 FEMA: 3983 JECFA: 1381 FLAVIS: 09.398
Use(s): flavor and fragrance agents
1383 (E)-2-hexenal diethyl acetal
 CAS: 67746-30-9 FEMA: 4047 JECFA: 1383 FLAVIS: 06.031
Use(s): flavoring agents
1384 2-undecen-1-ol
 CAS: 37617-03-1 FEMA: 4068 JECFA: 1384 FLAVIS: 02.210
Use(s): flavor and fragrance agents
1385  borneol
 CAS: 507-70-0 JECFA: 1385 FLAVIS: 02.016
Use(s): flavor and fragrance agents
1386 DL-isoborneol
 CAS: 124-76-5 FEMA: 2158 JECFA: 1386 FLAVIS: 02.059
Use(s): flavor and fragrance agents
1387  bornyl acetate
 CAS: 76-49-3 FEMA: 2159 JECFA: 1387 FLAVIS: 09.017
Use(s): flavor and fragrance agents
1388 isobornyl acetate
 CAS: 125-12-2 FEMA: 2160 JECFA: 1388 FLAVIS: 09.218
Use(s): flavor and fragrance agents
1389  bornyl formate
 CAS: 7492-41-3 FEMA: 2161 JECFA: 1389 FLAVIS: 09.082
Use(s): flavor and fragrance agents
1390 isobornyl formate
 CAS: 1200-67-5 FEMA: 2162 JECFA: 1390 FLAVIS: 09.176
Use(s): flavor and fragrance agents
1391 isobornyl propionate
 CAS: 2756-56-1 FEMA: 2163 JECFA: 1391 FLAVIS: 09.131
Use(s): flavor and fragrance agents
1392  bornyl valerate
 CAS: 7549-41-9 FEMA: 2164 JECFA: 1392 FLAVIS: 09.153
Use(s): flavor and fragrance agents
1393  bornyl isovalerate (endo-)
 CAS: 76-50-6 FEMA: 2165 JECFA: 1393 FLAVIS: 09.456
Use(s): flavor and fragrance agents
1394 isobornyl isovalerate
 CAS: 7779-73-9 FEMA: 2166 JECFA: 1394 FLAVIS: 09.457
Use(s): flavor and fragrance agents
1395 D-camphor
 CAS: 464-49-3 FEMA: 2230 JECFA: 1395 FLAVIS: 07.215
Use(s): flavor and fragrance agents
1396 D-fenchone
 CAS: 4695-62-9 FEMA: 2479 JECFA: 1396 FLAVIS: 07.159
Use(s): flavor and fragrance agents
1397  fenchyl alcohol
 CAS: 1632-73-1 FEMA: 2480 JECFA: 1397 FLAVIS: 02.038
Use(s): flavor and fragrance agents
1398 (+)-nootkatone
 CAS: 4674-50-4 FEMA: 3166 JECFA: 1398 FLAVIS: 07.089
Use(s): flavor and fragrance agents
1398 (+)-nootkatone
 CAS: 4674-50-4 FEMA: 4941 JECFA: 1398 FLAVIS: 07.089
Use(s): flavor and fragrance agents
1399 1,3,3-trimethyl-2-norbornanyl acetate
 CAS: 13851-11-1 FEMA: 3390 JECFA: 1399 FLAVIS: 09.269
Use(s): flavor and fragrance agents
1400  methyl jasmonate
 CAS: 1211-29-6 FEMA: 3410 JECFA: 1400
Use(s): flavor and fragrance agents
1400  methyl jasmonate
 CAS: 39924-52-2 JECFA: 1400 FLAVIS: 09.521
Use(s): flavor and fragrance agents
1401 (Z)-cycloheptadeca-9-en-1-one
 CAS: 542-46-1 FEMA: 3425 JECFA: 1401 FLAVIS: 07.110
Use(s): flavor and fragrance agents
1402 3-methyl-1-cyclopentadecanone
 CAS: 541-91-3 FEMA: 3434 JECFA: 1402 FLAVIS: 07.111
Use(s): flavor and fragrance agents
1403 2(10)-pinen-3-ol
 CAS: 5947-36-4 FEMA: 3587 JECFA: 1403 FLAVIS: 02.100
Use(s): flavor and fragrance agents
1404  verbenol
 CAS: 473-67-6 FEMA: 3594 JECFA: 1404 FLAVIS: 02.101
Use(s): flavor and fragrance agents
1405 7-methyl-4,4a,5,6-tetrahydro-2(3H)-naphthalenone
 CAS: 34545-88-5 FEMA: 3715 JECFA: 1405 FLAVIS: 07.136
Use(s): flavor and fragrance agents
1406 3-methyl-2-(N-pentanyl)-2-cyclopenten-1-one
 CAS: 1128-08-1 FEMA: 3763 JECFA: 1406 FLAVIS: 07.140
Use(s): flavor and fragrance agents
1407  dihydronootkatone
 CAS: 20489-53-6 FEMA: 3776 JECFA: 1407 FLAVIS: 07.153
Use(s): flavoring agents
1408 3-L-menthoxypropane-1,2-diol
 CAS: 87061-04-9 FEMA: 3784 JECFA: 1408 FLAVIS: 02.224
Use(s): flavor and fragrance agents
1409 beta-ionyl acetate
 CAS: 22030-19-9 FEMA: 3844 JECFA: 1409 FLAVIS: 09.305
Use(s): flavor and fragrance agents
1410 alpha-isomethylionyl acetate
 CAS: 68555-61-3 FEMA: 3845 JECFA: 1410
Use(s): flavor and fragrance agents
1411 3-(L-menthoxy)-2-methylpropane-1,2-diol
 CAS: 195863-84-4 FEMA: 3849 JECFA: 1411 FLAVIS: 02.254
Use(s): flavoring agents
1412  bornyl butyrate
 CAS: 13109-70-1 FEMA: 3907 JECFA: 1412 FLAVIS: 09.319
Use(s): flavor and fragrance agents
1413 DL-menthol(+/-)-propylene glycol carbonate
 CAS: 156324-82-2 FEMA: 3992 JECFA: 1413
Use(s): flavoring agents
1414 L-monomenthyl glutarate
 CAS: 220621-22-7 FEMA: 4006 JECFA: 1414 FLAVIS: 09.929
Use(s): flavor and fragrance agents
1415 L-menthyl methyl ether
 CAS: 1565-76-0 FEMA: 4054 JECFA: 1415 FLAVIS: 16.088
Use(s): flavor and fragrance agents
1416 p-menthane-3,8-diol
 CAS: 42822-86-6 FEMA: 4053 JECFA: 1416 FLAVIS: 02.246
Use(s): flavor and fragrance agents
1418 beta-alanine
 CAS: 107-95-9 FEMA: 3252 JECFA: 1418 FLAVIS: 17.001
Use(s): flavoring agents and adjuvants, curing and pickling agents, flavor enhancers
1419 L-cysteine
 CAS: 52-90-4 FEMA: 3263 JECFA: 1419 FLAVIS: 17.033
Use(s): special dietary and nutritional additives
1420 L-glutamic acid
 CAS: 56-86-0 FEMA: 3285 JECFA: 1420
Use(s): flavor enhancers, salt substitute
1421  glycine
 CAS: 56-40-6 FEMA: 3287 JECFA: 1421 FLAVIS: 17.034
Use(s): special dietary and nutritional additives, acidity regulators
1422 DL-isoleucine
 CAS: 443-79-8 FEMA: 3295 JECFA: 1422 FLAVIS: 17.010
Use(s): special dietary and nutritional additives
1423 L-leucine
 CAS: 61-90-5 FEMA: 3297 JECFA: 1423 FLAVIS: 17.012
Use(s): special dietary and nutritional additives
1424 DL-methionine
 CAS: 59-51-8 FEMA: 3301 JECFA: 1424 FLAVIS: 17.014
Use(s): special dietary and nutritional additives (not for infant foods)
1425 L-proline
 CAS: 147-85-3 FEMA: 3319 JECFA: 1425 FLAVIS: 17.019
Use(s): special dietary and nutritional additives
1426 DL-valine
 CAS: 516-06-3 FEMA: 3444 JECFA: 1426 FLAVIS: 17.023
Use(s): special dietary and nutritional additives
1427 DL-(3-amino-3-carboxypropyl)dimethylsulfonium chloride
 CAS: 3493-12-7 FEMA: 3445 JECFA: 1427 FLAVIS: 17.015
Use(s): special dietary and nutritional additives
1428 L-phenylalanine
 CAS: 63-91-2 FEMA: 3585 JECFA: 1428 FLAVIS: 17.018
Use(s): special dietary and nutritional additives
1429 L-aspartic acid
 CAS: 56-84-8 FEMA: 3656 JECFA: 1429 FLAVIS: 17.005
Use(s): special dietary and nutritional additives
1430 L-glutamine
 CAS: 56-85-9 FEMA: 3684 JECFA: 1430 FLAVIS: 17.007
Use(s): special dietary and nutritional additives
1431 L-histidine
 CAS: 71-00-1 FEMA: 3694 JECFA: 1431 FLAVIS: 17.008
Use(s): special dietary and nutritional additives
1432 DL-phenylalanine
 CAS: 150-30-1 FEMA: 3726 JECFA: 1432 FLAVIS: 17.017
Use(s): special dietary and nutritional additives
1434 L-tyrosine
 CAS: 60-18-4 FEMA: 3736 JECFA: 1434 FLAVIS: 17.022
Use(s): special dietary and nutritional additives
1435  taurine
 CAS: 107-35-7 FEMA: 3813 JECFA: 1435 FLAVIS: 16.056
Use(s): special dietary and nutritional additives, also ingredient in enhanced water beverages at a concentration of 45 parts per million
1437 DL-alanine
 CAS: 302-72-7 FEMA: 3818 JECFA: 1437 FLAVIS: 17.024
Use(s): flavoring agents and adjuvants, curing and pickling agents, flavor enhancers
1438 L-arginine
 CAS: 74-79-3 FEMA: 3819 JECFA: 1438 FLAVIS: 17.003
Use(s): special dietary and nutritional additives
1439 L-lysine
 CAS: 56-87-1 FEMA: 3847 JECFA: 1439 FLAVIS: 17.026
Use(s): special dietary and nutritional additives
1440 2-hexyl-4-acetoxytetrahydrofuran
 CAS: 10039-39-1 FEMA: 2566 JECFA: 1440
Use(s): flavoring agents
1441 2-(3-phenylpropyl)tetrahydrofuran
 CAS: 3208-40-0 FEMA: 2898 JECFA: 1441 FLAVIS: 13.007
Use(s): flavor and fragrance agents
1442  tetrahydrofurfuryl acetate
 CAS: 637-64-9 FEMA: 3055 JECFA: 1442 FLAVIS: 13.166
Use(s): flavor and fragrance agents
1443  tetrahydrofurfuryl alcohol
 CAS: 97-99-4 FEMA: 3056 JECFA: 1443 FLAVIS: 13.020
Use(s): flavor and fragrance agents
1444  tetrahydrofurfuryl butyrate
 CAS: 2217-33-6 FEMA: 3057 JECFA: 1444 FLAVIS: 13.048
Use(s): flavor and fragrance agents
1445  tetrahydrofurfuryl propionate
 CAS: 637-65-0 FEMA: 3058 JECFA: 1445 FLAVIS: 13.049
Use(s): flavoring agents
1446 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone solution
 CAS: 3658-77-3 FEMA: 3174 JECFA: 1446 FLAVIS: 13.010
Use(s): flavor and fragrance agents
1446 4-hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
 CAS: 3658-77-3 FEMA: 3174 JECFA: 1446 FLAVIS: 13.010
Use(s): flavor and fragrance agents
1447  tetrahydrofurfuryl cinnamate
 CAS: 65505-25-1 FEMA: 3320 JECFA: 1447 FLAVIS: 13.060
Use(s): flavor and fragrance agents
1448 2-methyltetrahydrofuran-3-one
 CAS: 3188-00-9 FEMA: 3373 JECFA: 1448 FLAVIS: 13.042
Use(s): flavor and fragrance agents
1449 2-ethyl-4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone
 CAS: 27538-09-6 FEMA: 3623 JECFA: 1449 FLAVIS: 13.084
Use(s): flavor and fragrance agents
1450 4-hydroxy-5-methyl-3(2H)-furanone
 CAS: 19322-27-1 FEMA: 3635 JECFA: 1450 FLAVIS: 13.085
Use(s): flavor and fragrance agents
1451 2,5-dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
 CAS: 4077-47-8 FEMA: 3664 JECFA: 1451 FLAVIS: 13.089
Use(s): flavor and fragrance agents
1452 2,2-dimethyl-5-(1-methylpropen-1-yl)tetrahydrofuran
 CAS: 7416-35-5 FEMA: 3665 JECFA: 1452 FLAVIS: 13.090
Use(s): flavor and fragrance agents
1453 2,5-diethyltetrahydrofuran
 CAS: 41239-48-9 FEMA: 3743 JECFA: 1453 FLAVIS: 13.095
Use(s): flavoring agents
1454 cis- and trans-linalool oxide
 CAS: 1365-19-1 FEMA: 3746 JECFA: 1454 FLAVIS: 13.140
Use(s): flavor and fragrance agents
1455 5-isopropenyl-2-methyl-2-vinyltetrahydrofuran
 CAS: 13679-86-2 FEMA: 3759 JECFA: 1455 FLAVIS: 13.097
Use(s): flavor and fragrance agents
1456 4-acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
 CAS: 4166-20-5 FEMA: 3797 JECFA: 1456 FLAVIS: 13.099
Use(s): flavor and fragrance agents
1457 (+/-)-2-(5-methyl-5-vinyl-tetrahydrofuran-2-yl)propionaldehyde
 CAS: 51685-39-3 FEMA: 4058 JECFA: 1457
Use(s): flavor and fragrance agents
1458  ethyl 4-phenylbutyrate
 CAS: 10031-93-3 FEMA: 2453 JECFA: 1458 FLAVIS: 09.728
Use(s): flavor and fragrance agents
1459 beta-methylphenethyl alcohol
 CAS: 1123-85-9 FEMA: 2732 JECFA: 1459 FLAVIS: 02.073
Use(s): flavor and fragrance agents
1460 2-methyl-4-phenyl-2-butyl acetate
 CAS: 103-07-1 FEMA: 2735 JECFA: 1460 FLAVIS: 09.029
Use(s): flavor and fragrance agents
1461 2-methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate
 CAS: 10031-71-7 FEMA: 2736 JECFA: 1461 FLAVIS: 09.484
Use(s): flavor and fragrance agents
1462 2-methyl-4-phenylbutyraldehyde
 CAS: 40654-82-8 FEMA: 2737 JECFA: 1462 FLAVIS: 05.046
Use(s): flavor and fragrance agents
1463 3-methyl-2-phenylbutyraldehyde
 CAS: 2439-44-3 FEMA: 2738 JECFA: 1463 FLAVIS: 05.097
Use(s): flavor and fragrance agents
1464  methyl 4-phenylbutyrate
 CAS: 2046-17-5 FEMA: 2739 JECFA: 1464 FLAVIS: 09.729
Use(s): flavoring agents
1465 2-methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde
 CAS: 103-95-7 FEMA: 2743 JECFA: 1465 FLAVIS: 05.045
Use(s): fragrance agents
1466 2-methyl-3-tolylpropionaldehyde (mixed o-,m-, p-)
 CAS: 41496-43-9 FEMA: 2748 JECFA: 1466 FLAVIS: 05.052
Use(s): flavor and fragrance agents
1466 2-methyl-3-tolylpropionaldehyde (mixed o-,m-, p-)
 CAS: 41496-43-9 FEMA: 2748 JECFA: 1466 FLAVIS: 05.134
Use(s): flavoring agents
1467 2-phenylpropionaldehyde
 CAS: 93-53-8 FEMA: 2886 JECFA: 1467 FLAVIS: 05.038
Use(s): flavor and fragrance agents
1468 2-phenylpropionaldehyde dimethyl acetal
 CAS: 90-87-9 FEMA: 2888 JECFA: 1468 FLAVIS: 06.030
Use(s): flavor and fragrance agents
1469 2-phenylpropyl butyrate
 CAS: 80866-83-7 FEMA: 2891 JECFA: 1469 FLAVIS: 09.057
Use(s): flavor and fragrance agents
1470 2-phenylpropyl isobutyrate
 CAS: 65813-53-8 FEMA: 2892 JECFA: 1470 FLAVIS: 09.485
Use(s): flavor and fragrance agents
1471 2-(p-tolyl)propionaldehyde
 CAS: 99-72-9 FEMA: 3078 JECFA: 1471 FLAVIS: 05.043
Use(s): flavor and fragrance agents
1472 5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
 CAS: 21834-92-4 FEMA: 3199 JECFA: 1472 FLAVIS: 05.099
Use(s): flavor and fragrance agents
1473 4-methyl-2-phenyl-2-pentenal
 CAS: 26643-91-4 FEMA: 3200 JECFA: 1473 FLAVIS: 05.100
Use(s): flavor and fragrance agents
1474 2-phenyl-2-butenal
 CAS: 4411-89-6 FEMA: 3224 JECFA: 1474 FLAVIS: 05.062
Use(s): flavor and fragrance agents
1475  ethyl 2-ethyl-3-phenylpropanoate
 CAS: 2983-36-0 FEMA: 3341 JECFA: 1475 FLAVIS: 09.802
Use(s): flavor and fragrance agents
1476 2-phenyl-4-pentenal
 CAS: 24401-36-3 FEMA: 3519 JECFA: 1476 FLAVIS: 05.115
Use(s): flavoring agents
1477 2-methyl-4-phenyl-2-butanol
 CAS: 103-05-9 FEMA: 3629 JECFA: 1477 FLAVIS: 02.108
Use(s): flavor and fragrance agents
1478 2-oxo-3-phenylpropionic acid
 CAS: 156-06-9 FEMA: 3892 JECFA: 1478 FLAVIS: 08.109
Use(s): flavor and fragrance agents
1479 2-oxo-3-phenylpropionic acid sodium salt
 CAS: 114-76-1 FEMA: 3892 JECFA: 1479
Use(s): flavor enhancers
1480  maltol
 CAS: 118-71-8 FEMA: 2656 JECFA: 1480 FLAVIS: 07.014
Use(s): flavor and fragrance agents
1481  ethyl maltol
 CAS: 4940-11-8 FEMA: 3487 JECFA: 1481 FLAVIS: 07.047
Use(s): flavor enhancers, flavoring agents
1482  maltyl isobutyrate
 CAS: 65416-14-0 FEMA: 3462 JECFA: 1482 FLAVIS: 09.525
Use(s): flavor and fragrance agents
1483 2-methyl-3-(1-oxopropoxy)-4H-pyran-4-one
 CAS: 68555-63-5 FEMA: 3941 JECFA: 1483
Use(s): flavor and fragrance agents
1484 2-butyl-5- or 6-keto-1,4-dioxane
 CAS: 65504-95-2 FEMA: 2204 JECFA: 1484 FLAVIS: 13.028
Use(s): flavoring agents
1485 2-amyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane
 CAS: 65504-96-3 FEMA: 2076 JECFA: 1485 FLAVIS: 13.027
Use(s): flavoring agents
1486 2-hexyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane
 CAS: 65504-97-4 FEMA: 2574 JECFA: 1486
Use(s): flavoring agents
1486 2-hexyl-5 or 6-keto-1,4-dioxane
 CAS: 59646-18-3 JECFA: 1486
Use(s): flavoring agents
1487 2-methylfuran
 CAS: 534-22-5 FEMA: 4179 JECFA: 1487 FLAVIS: 13.030
Use(s): flavoring agents
1488 2,5-dimethylfuran
 CAS: 625-86-5 FEMA: 4106 JECFA: 1488 FLAVIS: 13.029
Use(s): flavoring agents
1489 2-ethylfuran
 CAS: 3208-16-0 FEMA: 3673 JECFA: 1489 FLAVIS: 13.092
Use(s): flavoring agents
1490 2-butylfuran
 CAS: 4466-24-4 FEMA: 4081 JECFA: 1490 FLAVIS: 13.103
Use(s): flavoring agents
1491 2-pentylfuran
 CAS: 3777-69-3 FEMA: 3317 JECFA: 1491 FLAVIS: 13.059
Use(s): flavor and fragrance agents
1492 2-heptylfuran
 CAS: 3777-71-7 FEMA: 3401 JECFA: 1492 FLAVIS: 13.069
Use(s): flavor and fragrance agents
1493 2-decylfuran
 CAS: 83469-85-6 FEMA: 4090 JECFA: 1493 FLAVIS: 13.106
Use(s): flavoring agents
1494 3-methyl-2-(3-methylbut-2-enyl)-furan
 CAS: 15186-51-3 FEMA: 4174 JECFA: 1494 FLAVIS: 13.148
Use(s): flavor and fragrance agents
1495 2,3-dimethylbenzofuran
 CAS: 3782-00-1 FEMA: 3535 JECFA: 1495 FLAVIS: 13.074
Use(s): flavor and fragrance agents
1496 2,4-difurfurylfuran
 CAS: 64280-32-6 FEMA: 4095 JECFA: 1496 FLAVIS: 13.107
Use(s): flavoring agents
1497 3-(2-furyl)acrolein
 CAS: 623-30-3 FEMA: 2494 JECFA: 1497 FLAVIS: 13.034
Use(s): flavor and fragrance agents
1498 2-methyl-3-(2-furyl)acrolein
 CAS: 874-66-8 FEMA: 2704 JECFA: 1498 FLAVIS: 13.046
Use(s): flavor and fragrance agents
1499 3-(5-methyl-2-furyl)prop-2-enal
 CAS: 5555-90-8 FEMA: 4175 JECFA: 1499 FLAVIS: 13.150
Use(s): flavoring agents
1500 3-(5-methyl-2-furyl)-butanal
 CAS: 31704-80-0 FEMA: 3307 JECFA: 1500 FLAVIS: 13.058
Use(s): flavoring agents
1501 2-furfurylidenebutyraldehyde
 CAS: 770-27-4 FEMA: 2492 JECFA: 1501 FLAVIS: 13.043
Use(s): flavoring agents
1502 2-phenyl-3-(2-furyl)prop-2-enal
 CAS: 57568-60-2 FEMA: 3586 JECFA: 1502
Use(s): flavor and fragrance agents
1502 trans-2-phenyl-3-(2-furyl)prop-2-enal
 CAS: 65545-81-5 JECFA: 1502 FLAVIS: 13.137
Use(s): flavoring agents
1503 2-furyl methyl ketone
 CAS: 1192-62-7 FEMA: 3163 JECFA: 1503 FLAVIS: 13.054
Use(s): flavor and fragrance agents
1504 2-acetyl-5-methylfuran
 CAS: 1193-79-9 FEMA: 3609 JECFA: 1504 FLAVIS: 13.083
Use(s): flavor and fragrance agents
1505 2-acetyl-3,5-dimethylfuran
 CAS: 22940-86-9 FEMA: 4071 JECFA: 1505 FLAVIS: 13.101
Use(s): flavoring agents
1506 3-acetyl-2,5-dimethylfuran
 CAS: 10599-70-9 FEMA: 3391 JECFA: 1506 FLAVIS: 13.066
Use(s): flavor and fragrance agents
1507 2-butyrylfuran
 CAS: 4208-57-5 FEMA: 4083 JECFA: 1507 FLAVIS: 13.105
Use(s): flavoring agents
1508 (2-furyl)-2-propanone
 CAS: 6975-60-6 FEMA: 2496 JECFA: 1508 FLAVIS: 13.045
Use(s): flavoring agents
1509 2-pentanoylfuran
 CAS: 3194-17-0 FEMA: 4192 JECFA: 1509 FLAVIS: 13.163
Use(s): flavoring agents
1510 1-(2-furyl)butan-3-one
 CAS: 699-17-2 FEMA: 4120 JECFA: 1510 FLAVIS: 13.138
Use(s): flavoring agents
1511 4-(2-furyl)-3-buten-2-one
 CAS: 623-15-4 FEMA: 2495 JECFA: 1511 FLAVIS: 13.044
Use(s): flavoring agents
1512  pentyl 2-furyl ketone
 CAS: 14360-50-0 FEMA: 3418 JECFA: 1512 FLAVIS: 13.070
Use(s): flavoring agents
1513  ethyl 3-(2-furyl)propanoate
 CAS: 10031-90-0 FEMA: 2435 JECFA: 1513 FLAVIS: 13.022
Use(s): flavor and fragrance agents
1514 isobutyl 3-(2-furan)propionate
 CAS: 105-01-1 FEMA: 2198 JECFA: 1514 FLAVIS: 13.024
Use(s): flavor and fragrance agents
1515 isoamyl 3-(2-furan)propionate
 CAS: 7779-67-1 FEMA: 2071 JECFA: 1515 FLAVIS: 13.023
Use(s): flavor and fragrance agents
1516 isoamyl 4-(2-furan)butyrate
 CAS: 7779-66-0 FEMA: 2070 JECFA: 1516 FLAVIS: 13.021
Use(s): flavoring agents
1517  phenethyl 2-furoate
 CAS: 7149-32-8 FEMA: 2865 JECFA: 1517 FLAVIS: 13.006
Use(s): flavor and fragrance agents
1518 (E)-propyl 2-furanacrylate
 CAS: 623-22-3 FEMA: 2945 JECFA: 1518 FLAVIS: 13.047
Use(s): flavor and fragrance agents
1519 2,5-dimethyl-3-oxo-(2H)-fur-4-yl butyrate
 CAS: 114099-96-6 FEMA: 3970 JECFA: 1519 FLAVIS: 13.176
Use(s): flavor and fragrance agents
1520  furfuryl methyl ether
 CAS: 13679-46-4 FEMA: 3159 JECFA: 1520 FLAVIS: 13.052
Use(s): flavoring agents
1521  ethyl furfuryl ether
 CAS: 6270-56-0 FEMA: 4114 JECFA: 1521 FLAVIS: 13.123
Use(s): flavoring agents
1522  difurfuryl ether
 CAS: 4437-22-3 FEMA: 3337 JECFA: 1522 FLAVIS: 13.061
Use(s): flavoring agents
1523 2,5-dimethyl-3-furanthiol acetate
 CAS: 55764-22-2 FEMA: 4034 JECFA: 1523 FLAVIS: 13.116
Use(s): flavoring agents
1524  furfuryl 2-methyl-3-furyl disulfide
 CAS: 109537-55-5 FEMA: 4119 JECFA: 1524 FLAVIS: 13.178
Use(s): flavoring agents
1525 3-[(2-methyl-3-furyl)thio]-2-butanone
 CAS: 61295-44-1 FEMA: 4056 JECFA: 1525 FLAVIS: 13.190
Use(s): flavoring agents
1526 O-ethyl S-(2-furylmethyl)thiocarbonate
 CAS: 376595-42-5 FEMA: 4043 JECFA: 1526 FLAVIS: 13.191
Use(s): flavoring agents